Home | Contact us | Sitemap    
***給壽星一個難忘的驚喜吧!***

訂位慶生可享神祕招待,噓.....先不要告訴壽星哦!!!

驚喜專線  02-33937717

地址 : 台北市林森南路2號之4 【喜來登飯店正後方.善導寺捷運站2號出口】
電話 : 02-3393-7717     手機 : 0917-520-988     E-mail : fin783@yahoo.com.tw
Copyright @ 2011 All rights reserved.